Tato web aplikace vyžaduje JavaScript.

Prosím povolte JavaScript ve vašem prohlížeči.

Vítejte v databázi o zaměstnanosti / nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.


Stránka o zaměstnanosti/nezaměstnanosti absolventů vysokých škol má za úkol zprostředkovat rozmanitým cílovým skupinám (zejména samotným vysokým školám a uchazečům o studiu na vysoké škole) přístup k informacím o zaměstnanosti/nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.

Stránka zahrnuje dvě části. V té první se dozvíte základní informace o datech a jednotlivých ukazatelích, můžete se podívat na několik základních grafů popisujících vývoj míry zaměstnanosti/nezaměstnanosti a také si stáhnout několik přehledných tabulek (v části „Ke stažení“), které ukazují míru zaměstnanosti/nezaměstnanosti až na úroveň jednotlivých fakult.

Pro podrobnější zkoumání slouží aplikace, s pomocí které je možné si vybrat data podle vlastních potřeb. Je zde možné si vybrat jednotlivé vysoké školy nebo fakulty, typ ukazatele (počet absolventů, studujících absolventů, nezaměstnaných, míra zaměstnanosti/nezaměstnanosti, standardizovaná míra zaměstnanosti/nezaměstnanosti), zvolit si datum, k jakému se mají data vztahovat a o jaké absolventy se má jednat (stupeň studia, doba uplynulá od absolvování).


Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v ČR

Podle doby uplynulé od absolvování vysoké školy, 2002 - 2020


Údajová tabulka

Hodnoty v

FIELD1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Absolventi - bakaláři 9.0 10.1 8.9 6.0 5.4 4.3 3.3 4.0 5.7 5.4 5.3 8.6 7.4 6.0 5.5 3.1 2.4 2.2 3.2
Absolventi - magistři 7.8 8.7 6.3 4.2 3.3 2.5 2.2 2.6 4.0 4.4 3.5 4.9 4.4 3.8 3.3 2.1 1.3 1.2 1.9
Absolventi - doktoři 1.0 0.7 1.2 0.7 0.5 0.8 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 3.0 2.5 1.6 0.9 0.9 0.5 0.6 0.6
Absolventi vysokých škol celkem 7.7 8.4 6.4 4.3 3.6 2.8 2.4 2.9 4.4 4.6 4.0 6.1 5.4 4.5 4.0 2.3 1.6 1.5 2.2
Podíl nezaměstnaných osob v ČR n/a n/a n/a 6.6 6.0 4.8 4.0 6.3 6.8 6.5 6.6 7.6 7.6 6.4 5.4 4.1 3.1 2.7 3.6
Celková míra nezaměstnanosti v ČR 7.3 7.8 8.3 7.9 7.1 5.3 4.4 6.7 7.3 6.7 7.0 7.0 6.1 5.0 4.0 2.9 2.2 2.0 n/a

Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v ČR 1/2-1 rok po absolvování

Podle stupně vysokoškolského vzdělání, 2002-2020


Údajová tabulka

Hodnoty v

FIELD1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-1/2 roku po absolvování 18.7 18.5 16.7 12.5 11.8 8.9 8.1 9.7 11.1 11.0 9.6 12.7 12.8 11.4 9.7 6.7 5.9 5.1 5.7
1/2-1 rok po absolvování 7.7 8.4 6.4 4.3 3.6 2.8 2.4 2.9 4.4 4.6 4.0 6.1 5.4 4.5 4.0 2.3 1.6 1.5 2.2
1-2 roky po absolvování 6.9 6.2 4.6 2.4 2.0 1.6 1.6 2.0 2.2 2.4 1.9 3.1 2.6 2.5 2.3 1.6 1.3 1.1 1.4
ČR celkem n/a n/a n/a 6.6 6.0 4.8 4.0 6.3 6.8 6.5 6.6 7.6 7.6 6.4 5.4 4.1 3.1 2.7 3.6

Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v ČR 1/2-1 rok po absolvování

Podle oborového zaměření fakult, 2008, 2014, 2019 a 2020


Údajová tabulka

Hodnoty v

FIELD1 2008 2014 2019 2020
Umělecké 6.7 8.1 2.6 5.6
Humanitní, společenskovědní a teologické 3.2 6.6 2.2 3.3
Zemědělské 4.4 8.7 2.2 2.7
Ekonomické 2.2 5.9 1.6 2.5
Přírodovědné 3.4 9.6 1.7 2.2
Chemicko-technologické 2.3 6.0 0.7 2.2
Strojní, stavební, architektury a ostatní technické 2.0 6.1 1.1 1.9
Pedagogické a tělovýchovné 2.2 4.3 1.3 1.5
Právnické 1.8 2.7 0.6 1.4
Informatické a elektrotechnické 1.9 4.0 1.2 1.4
Zdravotně-sociální 1.9 2.9 0.6 1.3
Lékařské a farmaceutické 1.1 1.6 0.7 0.8